Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a majitel provozovny se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetí straně.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a informování kupujícího o novinkách a obchodních nabídkách prodávajícího prostřednictvím zasílání hromadných e-mailů. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje kupujícího je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Žádost o odstranění osobních údajů z databáze lze poslat elektronicky na [email protected]. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.